Gas en elektra inkopen voor vastgoedeigenaren

Gas en elektra inkopen voor vastgoedeigenaren

Sinds het begin van 2022 zijn de energietarieven hard gestegen. Enerzijds heeft de oorlog in Oekraïne ervoor gezorgd dat er geen gas uit Rusland naar Noordwest-Europa komt. In Europa hebben we inmiddels de switch gemaakt naar LNG (vloeibaar gas). Anderzijds kunnen we door het overbelaste elektriciteitsnet in Nederland niet grootschalig extra opwekcapaciteit toevoegen in de vorm van zonnepanelen of windparken. Dus blijven we afhankelijk van kolen- en gascentrales.

FIT Vastgoedbeheer is goed op de hoogte van de huidige energiemarkt en laat zich adviseren door leverancier Hezelaer. Dankzij deze samenwerking en de keuze voor een dynamisch energiecontract waren in 2023 de gemiddelde dynamische tarieven €0,13 /kWh. goedkoper dan het gemiddelde variabele tarief. Hetzelfde geldt voor het gas via een dynamisch contract. Gemiddeld over het hele jaar 2023 was het gas €0,47 /m3 goedkoper dan het gemiddelde variabele tarief.

De afgelopen maanden is de markt redelijk tot rust gekomen en is er meer vertrouwen dat we op dit moment voldoende energie hebben. We hebben een zachte winter gehad en de vraag naar energie neemt nog niet toe ondanks voordelige prijzen. De tarieven op de elektriciteitsmarkt zijn hierdoor flink gedaald ten opzichte van 2022. Capaciteitsproblemen zullen waarschijnlijk wel toenemen. De vraag naar elektriciteit stijgt immers snel. Leveringen van gas uit Rusland verwachten we niet de komende jaren. We blijven voorlopig afhankelijk van gasleveringen uit met name de VS en in de toekomst wellicht uit het Midden-Oosten of Australië.

Vooralsnog blijven we de dynamische markt volgen en hebben we voornemens om blokken (energievolumes per maand of per kwartaal) te gaan inkopen zodat we het beste uit de twee verschillende contracten kunnen halen. De inkoop van energie door FIT is een meerwaarde voor de verschillende opdrachtgevers die het vastgoedbeheer aan FIT Vastgoedbeheer hebben uitbesteed.

Wilt u meer weten over de collectieve inkoop door FIT Vastgoedbeheer? Neem dan contact met ons op. Tel 088-3500400 of stuur een e-mail naar info@fitvastgoedbeheer.nl

Lees verder

De ervaringen van onze klanten

Rinze Verbeek o.a. mede-eigenaar van een kantorencomplex aan de Tramsingel in Breda en

Avocadobomen voor IOP Tanzania!

FIT Vastgoedbeheer steunt al jaren het Ilula Orphan Program (IOP) in Tanzania, een

FIT Vastgoedbeheer skitrip

We blikken terug op leuke dagen op de piste met onze collega’s! We