Vastgoed beheren is complex.
Waarom zou u het zelf doen?

U belegt in vastgoed? Dan weet u dat de verhuur ervan veel vraagt op beheerstechnisch, financieel en administratief gebied. FIT Vastgoedbeheer regelt al die zaken voor u. Van woning tot winkel en van appartement tot complete vastgoedportefeuilles. Bij verhuur en beheer kijken wij naar uw doel en risicoprofiel. Zo leveren wij maatwerk bij elke beheeropdracht. Ons ervaren en betrokken team beheert inmiddels meer dan 2000 vastgoedobjecten. U houdt van korte lijnen en snel schakelen? Wij ook! Weten wat wij voor u kunnen doen? Neem contact met ons op, wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Hieronder vindt u een overzicht van onze standaard dienstverlening.

Hoe zorgt u voor een soepele inning van de huur?

Is uw huurcontract up to date? Bij het verhuren van vastgoed komen nogal wat zaken kijken. FIT Vastgoedbeheer heeft jarenlange ervaring op al deze gebieden. Wij verzorgen de totale financiële administratie van uw vastgoed. Daarbij bieden wij u de mogelijkheid tot het aanleveren van kwartaalcijfers, jaarrekening en verzorgen wij uw btw-aangiftes.

Beheer onderscheid maken in standaard

Beheerswerkzaamheden zoals commercieel, technisch en financieel beheer. Daarnaast de additionele werkzaamheden

Commercieel beheer

Onder commercieel beheer wordt verstaan het totaal aan maatregelen gericht op het voor de opdrachtgever bereiken van
een optimaal vastgoedrendement.

Technisch beheer

Onder technisch beheer wordt verstaan het bij voortduring in staat (doen) houden van alle bouwkundige, (installatie) technische en infrastructurele onderdelen van het object. Meer in het bijzonder bestaat het technisch beheer uit:

Facilitair beheer

Tot de taken van FIT Vastgoedbeheer worden onder meer de navolgende werkzaamheden gerekend:

Financieel en administratief beheer

Onder financieel en administratief beheer wordt verstaan: een efficiënte en doorzichtige wijze van vastleggen van relevante gegevens betreffende uw vastgoedportefeuille, het periodiek geven van overzichten en het uitvoeren van opdrachten die hieruit voortvloeien.
Het financieel en administratief beheer bestaat uit:

Eventuele optionele diensten

Naast onze standaard diensten kunnen wij op verzoek nog een aantal optionele diensten aanbieden. Deze optionele diensten bestaan uit: